Meiji Factory

Meiji là một trong những công ty hàng đầu nhật bản kinh doanh về lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe.Sứ mệnh của công ty là đáp ứng mọi sự mong đợi về "Sức khỏe và sự an tâm." của khách hàng .
Meiji Factory Meiji Factory
6 10 2488

Meiji là một trong những công ty hàng đầu nhật bản kinh doanh về lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe.Sứ mệnh của công ty là đáp ứng mọi sự mong đợi về "Sức khỏe và sự an tâm." của khách hàng .

Meiji Factory

Meiji là một trong những công ty hàng đầu nhật bản kinh doanh về lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe.Sứ mệnh của công ty là đáp ứng mọi sự mong đợi về "Sức khỏe và sự an tâm." của khách hàng .

Mọi thông tin xin liên hệ

096.125.8888

Thời gian làm việc từ 9:00 ~ 18:00

Công ty TNHH đầu tư Sông Yên

Email: info@songyen.com.vn

Phone: 096.125.8888

Địa chỉ: info@songyen.com.vn