Công ty nước ngọt Ashahi

Asahi Soft Drinks Co., Ltd là công ty phát triển các dòng sản phẩm rất độc đáo, được định hướng bởi triết lý công ty "giúp khách hàng đạt được một lối sống ăn uống thịnh vượng và khỏe mạnh bằng cách cung cấp sản phẩm chất lượng cao và các sản phẩm an toàn ,dịch vụ đáng tin cậy."
Công ty nước ngọt Ashahi Công ty nước ngọt Ashahi
6 10 2864

Asahi Soft Drinks Co., Ltd là công ty phát triển các dòng sản phẩm rất độc đáo, được định hướng bởi triết lý công ty "giúp khách hàng đạt được một lối sống ăn uống thịnh vượng và khỏe mạnh bằng cách cung cấp sản phẩm chất lượng cao và các sản phẩm an toàn ,dịch vụ đáng tin cậy."

Công ty nước ngọt Ashahi

Asahi Soft Drinks Co., Ltd là công ty phát triển các dòng sản phẩm rất độc đáo, được định hướng bởi triết lý công ty "giúp khách hàng đạt được một lối sống ăn uống thịnh vượng và khỏe mạnh bằng cách cung cấp sản phẩm chất lượng cao và các sản phẩm an toàn ,dịch vụ đáng tin cậy."

Asahi Soft Drinks Co., Ltd là công ty phát triển các dòng sản phẩm rất độc đáo, được định hướng bởi triết lý công ty  "giúp khách hàng đạt được một lối sống ăn uống thịnh vượng và khỏe mạnh bằng cách cung cấp sản phẩm chất lượng cao và các sản phẩm an toàn ,dịch vụ đáng tin cậy."

Mọi thông tin xin liên hệ

096.125.8888

Thời gian làm việc từ 9:00 ~ 18:00

Công ty TNHH đầu tư Sông Yên

Email: info@songyen.com.vn

Phone: 096.125.8888

Địa chỉ: info@songyen.com.vn