Công ty TNHH đầu tư Sông Yên

Tập đoàn OSG được thành lập năm 1970 là một thương hiệu hàng đầu liên quan đến nước như nước lọc, nước ion hóa và máy khử trùng cho các thiết bị y tế. Dòng sản phẩm của nước ion hóa không chỉ sử dụng tại nhà, mà còn dùng cho mục đích thương mại đối với các khách sạn và nhà hàng, và mục đích công nghiệp đối với việc sản xuất đồ uống. Sản phẩm “Human Water” được dựa trên 40 năm kinh nghiệm về nước.Hiện tại tập đoàn OSG đã có mặt tại 15 quốc gia trên thế giới .
Công ty TNHH đầu tư Sông Yên Công ty TNHH đầu tư Sông Yên
7 10 1141

Tập đoàn OSG được thành lập năm 1970 là một thương hiệu hàng đầu liên quan đến nước như nước lọc, nước ion hóa và máy khử trùng cho các thiết bị y tế. Dòng sản phẩm của nước ion hóa không chỉ sử dụng tại nhà, mà còn dùng cho mục đích thương mại đối với các khách sạn và nhà hàng, và mục đích công nghiệp đối với việc sản xuất đồ uống. Sản phẩm “Human Water” được dựa trên 40 năm kinh nghiệm về nước.Hiện tại tập đoàn OSG đã có mặt tại 15 quốc gia trên thế giới .

Công ty TNHH đầu tư Sông Yên

Tập đoàn OSG được thành lập năm 1970 là một thương hiệu hàng đầu liên quan đến nước như nước lọc, nước ion hóa và máy khử trùng cho các thiết bị y tế. Dòng sản phẩm của nước ion hóa không chỉ sử dụng tại nhà, mà còn dùng cho mục đích thương mại đối với các khách sạn và nhà hàng, và mục đích công nghiệp đối với việc sản xuất đồ uống. Sản phẩm “Human Water” được dựa trên 40 năm kinh nghiệm về nước.Hiện tại tập đoàn OSG đã có mặt tại 15 quốc gia trên thế giới .

Tập đoàn OSG được thành lập năm 1970 là một thương hiệu hàng đầu liên quan đến nước như nước lọc, nước ion hóa và máy khử trùng cho các thiết bị y tế.  Dòng sản phẩm của nước ion hóa không chỉ sử dụng tại nhà, mà còn dùng cho mục đích thương mại đối với các khách sạn và nhà hàng, và mục đích công nghiệp đối với việc sản xuất đồ uống. Sản phẩm “Human Water” được dựa trên 40 năm kinh nghiệm về nước.Hiện tại tập đoàn OSG đã có mặt tại 15 quốc gia trên thế giới . 

OSG luôn nỗ lực hết mình để đóng góp niềm vui cũng như cuộc sống khỏe mạnh cho xã hội bằng việc nghiên cứu ,phát triển và bảo trì sản phẩm

 

Mọi thông tin xin liên hệ

096.125.8888

Thời gian làm việc từ 9:00 ~ 18:00

Công ty TNHH đầu tư Sông Yên

Email: info@songyen.com.vn

Phone: 096.125.8888

Địa chỉ: info@songyen.com.vn